Legal 500 ülevaade 2023: NOVE kuulub Eesti advokaadibüroode paremikku

Hiljuti avaldatud rahvusvahelise advokaadibüroode reitinguagentuuri Legal500 2023. aasta väljaandes hinnati jätkuvalt kõrgelt NOVE advokaate ja bürood järgmistes nõustamisvaldkondades: vaidluste lahendaminekinnisvara ja ehitusõigusäriühingõigus ning ühinemised ja omandamised; EL ja konkurentsiõigus ning intellektuaalne omand, IT ja telekomid.

Individuaalse tunnustuse pälvisid vaidluste lahendamise valdkonnas partner Veikko Puolakainen kategoorias „Leading Individuals“ ja vandeadvokaat Veiko Vaske kategoorias „Next Generation Partners“; Äriühinguõiguse ning M&A valdkonnas advokaat Laura Raadik kategoorias „Rising Stars“; EL ja konkurentsiõiguse valdkonnas partner Mari Past kategoorias „Next Generation Partners“ ning intellektuaalse omandi, IT ja telekomid valdkonnas partner Arsi Pavelts kategoorias „Leading Individuals“.

Klientide ja teiste advokaadibüroode kolleegidega läbiviidud intervjuude põhjal toob Legal 500 NOVE büroo tegevusvaldkondade ning advokaatide tugevusena välja järgneva:

  • Vaidluste lahendamine

NOVE on boutique advokaadibüroo, mis on spetsialiseerunud keerukamate majandusalaste vaidluste, tsiviil- ja haldus- ning kindlustusvaidluste lahendamisele. Partner Veikko Puolakainenil on rohkem kui kahekümneaastane kogemus vaidluste lahendamisel ja ta on esindanud mitmeid mainekaid kliente avalikust sektorist. Kristjan Tamme insenerialased teadmised ja kogemused võimaldavad ehitusvaidlustes pakkuda spetsialisti lähenemist, Mari Past on tunnustatud oma kogemuste poolest konkurentsi- ja riigihankeõiguses.

„NOVE vaidluste lahendamise meeskond koosneb kõrgelt tunnustatud spetsialistidest. Nad on vajaduse korral kättesaadavad ja omavad suurepäraseid teadmisi meie tööstusharust, mistõttu on neid väga lihtne kaasata nõustajateks ja saavutada keerulistes vaidlustes suurepäraseid tulemusi.“

“Veikko Puolakainenil on laialdane kogemus ja hea maine vaidluste lahendamisel. Ta on meie  esimene kontaktisik, kui meil on vaja lahendada olulisi ja ajakriitilisi õiguslikke probleeme. Veiko Vaske on kõrgelt tunnustatud spetsialist riigihangete ning kinnisvara- ja planeerimisõiguse valdkonnas, olles aidanud meid mitmetes asjades.“

„Nad on hästi informeeritud, lahendustele orienteeritud ja reageerivad kiiresti.“

  • Kinnisvara ja ehitusõigus

NOVE on tuntud erinevat tüüpi kinnisvaraettevõtete nõustajana, kelle hulgas on arendajad, ehitusettevõtted, projekteerijad ja avaliku sektori/infrastruktuuriettevõtted. Büroo on aidanud kliente lepingute koostamisel, kohtueelselt, kohtuvaidlustes ning hangetel. Kristjan Tammel on kogemus ehituse valdkonnast, olles  töötanud ehitusinsenerina ja ehitusettevõtte juhina, mistõttu tema valdkonnaspetsiifilised tehnilised teadmised võimaldavad tal pakkuda klientidele parima kvaliteediga õigusnõustamist. Veiko Vaske paistab silma klientide nõustamise ja esindamisega ehitusprotsesside aspektides, sealhulgas planeerimisvaidlustes ja lubade väljastamisel.

  • Äriühinguõigus ja M&A

NOVE äriühinguõiguse, ühinemiste ja omandamiste meeskond on nõustanud kogu Baltikumi regioonis. Büroo on osalenud ka ühinguõiguse valdkonna õigusaktide ja kommentaaride koostamisel ning panustanud Eesti äriseadustiku täiendamisse. Laura Raadik nõustab kliente nii igapäevastes ühingu- ja lepinguõiguse küsimustes kui ka suuremahuliste investeeringute ja müügitehingute tegemisel.

„Väga hea, praktiline lähenemine. Nende juriidilised oskused on suurepärased, nad on aidanud meid läbi keerulistest vaidlustest.“

„Absoluutsed tippspetsialistid oma valdkonnas, nad on väga lugupeetud, edukate tulemuste  ja kogemustega.“

  • EL ja konkurentsiõigus

NOVE pakub terviklikku teenust Eesti ettevõtetele ja valitsusasutustele, kes vajavad spetsialisti nõu konkurentsi- ja hankeküsimustes. Büroo tegeleb konkurentsikeeldudega osanikevahelistes lepingutes, osade müügilepingutega, turgu valitseva seisundi kuritarvitamise ja mittekonkureerimiskohustustega. Mari Past nõustab kliente ühinemiskontrolli, tarne-, müügi- ja koostöölepingute ning turgu valitsevas seisundis ettevõtjate piirangute küsimustega. Veikko Puolakainen on kogenud kohtuadvokaat, kes keskendub tsiviil- ja haldusvaidlustele.

‘”Saadud õigusnõu on lähtunud meie ärilistest vajadustest – oleme saanud nõuandeid, mida on lihtne praktikas rakendada ning meeskond ei ole meid liigselt koormanud õigusteooriaga, tuues välja kõikvõimalikke teoreetilisi riske jms. Oleme olnud väga rahul, sest kõikidest tähtaegadest on kinni peetud ja meie küsimustele on pööratud suurt tähelepanu.“

„Partner Mari Past on olnud suurepärane, pakkudes põhjalikku ja ärihuvile orienteeritud õigusnõustamist. Ta on olnud erakordselt hästi kättesaadav, kursis värskeima praktikaga ja väga kliendi ärihuvile orienteeritud.

  • Intellektuaalne omand, IT ja telekomid

NOVE nõustab lisaks kaubamärgivaidlustele ka andmekaitse küsimustes.  Büroo osaleb ka intellektuaalomandi õigusloomes ja on esindanud mitmeid ametiasutusi autoriõiguse seaduse muutmise ettepanekutega seoses. Mari Past on keskendunud andmekaitseõigusele, konkurentsieeskirjade vastavuskontrollile, meditsiiniõigusele ja keerulisemate äritehingute läbirääkimistele, Arsi Pavelts on spetsialiseerunud klientide esindamisele intellektuaalomandi, IT ja andmekaitse valdkonnas. Peamised sektorid on filmitööstus, tootmine, finants ja tervishoid.

„Meeskonnaliikmetel on teadmised ja kogemused nii õiguse kui ka IT valdkonnas. Meeskonna teeb ainulaadseks see, et minu teada on nad Eestis ainulaadsed – ükski teine büroo ei ole tõeliselt pühendunud IT-õigusele, kaasates nii palju tugevaid eksperte ja pühendudes läbipaistvuse loomisele selles, kuidas IT-d Eestis reguleeritakse.“

„NOVE muudab unikaalseks selle praktiline kogemus, mida omab eeskätt Sten Tikerpe. See kogemus muudab Sten Tikerpe ainulaadselt kvalifitseerituks selleks, et mõista suurt pilti koos selle eripärade ja väljakutsetega, mida ilmselt eraldiseisvatest spetsialistidest meeskond mõista ei suudaks.“

„Meeskond, kellega ma olen koostööd teinud, on tähelepanelik, mõistab ettevõtte edukaks toimimiseks vajalikke nüansse, otsib alati lahendusi, kuidas asjad võiksid olla võimalikud (mis puudutab innovatsiooni valitsussektoris), vähendades samal ajal riske, mida selline ettevõtmine võib kaasa tuua. Nad on oma ala professionaalid parimas tähenduses.“

The Legal 500 õigusülevaade pakub enam kui 150 jurisdiktsiooni õigusturgude süvaanalüüsi, selgitades sõltumatult välja juhtivad advokaadibürood ja advokaadid. Uurimus põhineb klientide ja kolleegide tagasisidel ning esile tõstetakse meeskondi, kes pakuvad ettevõtetele kõige eesrindlikumat ja innovatiivsemat nõu.

Lisainformatsioon on leitav siit.