NOVE tsiviilõiguse ekspert Indrek Niklus koolitas kohtunikuabisid

Advokaadibüroo NOVE nõunik ja tsiviilõiguse ekspert Indrek Niklus viis Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kohtunikuabidele 21.01.2022 läbi koolituse, kus arutati maakorraldustoimingutest tulenevaid ja kinnistusraamatuga seotud õiguslikke probleeme. Käsitleti aktuaalset kohtupraktikat ja muu hulgas analüüsiti, milliseid toiminguid ning milliste dokumentide alusel peab kinnistusosakond tegema kinnistusraamatus, kui naabrid soovivad omavahelise kinnistupiiri asukohta muuta või omanik soovib kinnisasja jagada.

Indrek on kogenud ja hinnatud koolitaja ning on varasemalt viinud läbi täiendkoolitusi kohtutäituritele, pankrotihalduritele ja notaribüroode töötajatele. Igapäevaselt nõustab Indrek NOVE advokaate tsiviilõiguse erinevate valdkondade õigusküsimustes.