NOVE tiimiga liitus IT ja küberturvalisuse ekspert Sten Tikerpe

Advokaadibüroo NOVE tegevusvaldkonnad on täienenud IT ja küberturvalisuse alase kompetentsiga. Jaanuaris liitus meie meeskonnaga IT-õiguse ekspert Sten Tikerpe, kes hakkab juhtima NOVE IT ja küberturvalisuse valdkonda.

Sten töötas varem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis IT-õiguse valdkonna juhina. Tal on põhjalik kogemustepagas küberturvalisuse, IT-arenduse ja intellektuaalse omandi valdkondades, kus ta on tegelenud nii nõustamise, õigusloome kui õigusanalüüside koostamisega.

Mõistmaks paremini klientide vajadusi kogu tarkvaraarenduse ja -halduse elutsükli vältel, on Sten lisaks õigusalasele haridusele end täiendanud TalTechi IT-teaduskonnas, kus ta on peatselt omandamas magistrikraadi infosüsteemide analüüsi ja kavandamise õppekaval.

Tutvu Steni töökogemusega siin.

Steni kompetentsi lisandumisega saame NOVE klientidele pakkuda lisaks andmekaitsealasele nõule tuge ka intellektuaalse omandi ja tehnoloogiliste lahenduste, sealhulgas tarkvaraarenduse ja -halduse, telekommunikatsiooni ja infoturbealasel nõustamisel ja koolitamisel.

Muuhulgas saame kliente toetada järgmistes tegevustes:

  • küberturvalisuse nõuetele vastavuse tagamine ja intsidendihaldus
  • litsentsitingimuste koostamine ja ühilduvus
  • IT-teenuste lepingute ja agiilsete arenduslepingute koostamine
  • nii hankijate kui pakkujate nõustamine IT teenuste, seadmete ja arenduste riigihangetes
  • tehnoloogiasektori huvide esindamine poliitika kujundamise ja õigusloome kõigis etappides

NOVE haldusõiguse ja riigihangete valdkonna juhi Veiko Vaske sõnul täiendab Steni liitumine meeskonnaga veelgi meie võimet pakkuda igakülgset õigusabi, sealhulgas aidata ettevõtjaid riigi ja laiemalt avaliku sektoriga seotud küsimustes: “Saame anda parimat nõu nii riigi infosüsteeme puudutavates küsimustes, infoturbenõuetele vastavuse tagamise kui ka keerukaimate IT-hangete nüansside osas.”

Põhjalikuma ülevaate NOVE IT ja küberturvalisuse valdkonnast leiad siit.