Indrek Niklus esines Äripäeva Kinnisvarakonverentsil 2022 üürilepingu regulatsiooni teemal

Nõunik Indrek Niklus andis 17.02.2022 toimunud Äripäeva Kinnisvarakonverentsil ülevaate üürilepingu seaduse muudatuste peenematest nüanssidest. Analüüsiti 14.01.2021 võlaõigusseaduses jõustunud üürilepingu regulatsiooni olulisemaid muudatusi:  lepinguvabadus eluruumi üürilepingute sõlmimisel;  VÕS uued täiendustega, mis lubavad kokku leppida korrashoiu- ja paranduskulude kandmises ehk n-ö remondifondi maksete tasumise osas; muudatused, mis lubavad eluruumi üürnikule lepinguga panna kohustuse tagastada remonditud eluruum; leppetrahvi nõudmise õigus eluruumide puhul; jõustunud muudatuste peamine sisu ning käsitleti täiendavalt ka võimalikke kaalutlusi, mis muudatuste ettevalmistamise käigus läbi arutati.

Äripäeva kaheksas kinnisvarakonverents tõi kokku valdkonna esindajad, andis ülevaate turul toimuvast, jagas kogemusi ja kasulikke näpunäiteid ning tõi kuulajateni tulevikuperspektiivid. Loe konverentsi kohta lähemalt siit.