NOVE-ga on liitunud advokaat Triin Tiru

NOVE-l on rõõm teatada, et NOVE-ga on liitunud advokaat Triin Tiru, kes nõustab kliente peamiselt kinnisvaraga, äriühingute ühinemiste ja omandamistega ning erinevate lepingutega seotud küsimustes. 

„Triinu liitumine NOVE-ga on väga positiivne areng, kuna sellega muutub veelgi tugevamaks NOVE tehingute ja ärilepingute nõustamise alane võimekus ning oleme võimelised järjest paremini vastama klientide kasvavatele vajadustele ka selles valdkonnas,“ sõnas Tiru liitumist kommenteerinud NOVE partner Urmas Volens.

Enne NOVE-ga liitumist töötas Triin advokaadibüroos Ellex Raidla, kus ta kuulus kinnisvara, lepingute ning tehingute (M&A) töögruppidesse. Triinul on laialdased kogemused nii õiguslike auditite läbiviimise ja vastavate müügilepingute koostamise (eelkõige kinnisvaraga tehtavates müügitehingutes) kui ka ärikinnisvara puudutavate üürilepingute ning igapäevases äritegevuses vajalike lepingute koostamise alal. Varasemalt on Triin omandanud teadmisi ja kogemusi ka Tallinna Ringkonnakohtus, Swedbank AS-is ning mitmes teises advokaadibüroos.

Triin on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe. Ta on end täiendanud Prantsusmaa ülikoolis Université Lille 2 Droit et Santé ja Salzburgi ülikoolis Austrias. Triin on osalenud Tartu Ülikooli esindusvõistkonna liikmena ning hiljem juhendajana Willem C. Visi nimelisel rahvusvahelise kaubandusõiguse ja arbitraažimenetluse harjutuskohtuvõistlusel.

Alates 2016. aastast on Triin juhendanud Tartu ülikoolis lepinguõiguse seminare ning osalenud ka kursuse õpetamises, mis käsitleb äriühingute ühinemisi ja omandamisi. Lisaks kuulub Triin abieksperdina ühinguõiguse revisjoni töörühma, et töötada välja uus äriseadustiku eelnõu ja seletuskiri.

NOVE on keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele ja tehingute nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo. Meie advokaadid on pikaajalise kogemusega tunnustatud tippspetsialistid, kelle ülesandeks on läbi personaalse lähenemise ja fokusseeritud töö leida lahendused ka kõige keerukamatele vaidlustele ning ka komplitseeritud tehingud sujuvalt lõpule viia.

Lisainfo:
Triin Tiru, + 372 505 4465
Urmas Volens, +372 50 63 470
Advokaadibüroo NOVE