Meditsiiniõiguse spetsialist Maret Kruus liitus NOVE-ga

NOVE-ga on liitunud advokaat Maret Kruus, kellel on eelkõige märkimisväärne kogemus tipptasemel meditsiiniõiguse vaidluste lahendamisel ja ennetamisel. „Mareti liitumine tugevdab NOVE tervishoiuõiguse töögruppi nii meditsiinialaste sisuliste kui ka tervishoiukorralduslike vaidluste lahendamise praktilise kogemuse poolest,“ kinnitab tervishoiuõiguse töörühma juht, assotsieerunud partner Mari Matjus.

Advokaat Maret Kruus nõustab ja esindab kliente meditsiini, tarbijakaitse, reklaami, toidu ja tubaka ning andmekaitse valdkondades. Maretil on kogemus klientide nõustamisel regulatiivsetes küsimustes, äritegevuseks vajalike lepingute koostamisel, analüüsimisel ja läbirääkimisel ning klientide esindamisel tsiviil- ja haldusvaidlustes. Maret viib läbi ka meditsiiniõigusealaseid koolitusi.

Enne NOVE-ga liitumist töötas Maret ligi 4 aastat advokaadibüroos Ellex Raidla, spetsialiseerudes peamiselt tervishoiusektorit puudutavatele õigusküsimustele. Maret tunneb hästi tervishoiusektori ettevõtete praktilisi probleeme ning asjakohast kohtupraktikat ja regulatiivseid nõudeid. Maret on esindanud kliente paljudes tervishoiuteenuste, apteekide ja ravimite alastes vaidlustes.

NOVE tervishoiuõiguse töögrupp tegeleb nii tervishoiusektori vastavuskontrolliga, aidates klientidel tegutseda kooskõlas detailselt reguleeritud nõuetega, kui ka tervishoiusektori osapoolte vahel tekkinud vaidluste lahendamisega.

Lisainfo:
Maret Kruus, +372 5343 9570
Urmas Volens, +372 50 63 470
Advokaadibüroo NOVE
www.nove.ee