Triin Tiru õpetab kevadsemestril Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantidele lepingute koostamist

NOVE vandeadvokaat ning üldise lepinguõiguse ja äriühinguõiguse valdkonna juht Triin Tiru õpetab sellel kevadsemestril Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna osakonna magistriastme tudengitele lepingute koostamist.

Triinu juhendamisel õpivad TÜ magistriastme tudengid tundma lepingute koostamise põhialuseid ja seonduvaid riske. Tudengid omandavad läbi praktiliste harjutuste teadmisi nii võla-, asja- ja ühinguõiguse rakendamisvõimalustest, sellest, milliseid infotehnoloogilisi lahendusi ja allikaid on võimalik lepingute koostamisel kasutada ning saavad võimaluse ka ise lepinguid läbi rääkida.

NOVE advokaadibüroo mitmed meeskonnaliikmed on aastaid olnud juhtivad Eesti õigusruumi kujundajad nii seaduseelnõude väljatöötajatena, õigusteaduste õpikute ja seaduste kommenteeritud väljaannete autoritena kui ka Tartu Ülikooli õppejõududena.