Chambers Europe 2022: NOVE vaidluste valdkonnas Eesti tugevaimate büroode hulgas ning partner Mari Past silmapaistev ekspert konkurentsiõiguses

Mainekas rahvusvaheliste õigusturgude ülevaateid koostav õiguskataloog Chambers and Partners hindas oma Chambers Europe 2022 ülevaates NOVE jätkuvalt vaidluste lahendamise valdkonnas Eesti advokaadibüroode paremikku kuuluvaks. NOVE partner Mari Past pälvis taas individuaalse tunnustuse konkurentsiõiguse valdkonnas.

Klientide ja teiste advokaadibüroode kolleegidega läbiviidud intervjuude põhjal toob Chambers NOVE tugevusena esile meeskonna nähtavuse tsiviilvaidlustes. „NOVE-l on kõrgelt hinnatud meeskond, kellel on kogemust äriliste kohtuvaidluste alal, mis hõlmavad ehitusalaseid nõudeid, riigihankevaidlusi ning võlgade sissenõudmist. Töögrupp tegeleb ka vaidlusi tekitavate kindlustusjuhtumitega.“

Erinevate õigusvaldkondade advokaate individuaalselt hinnates tunnustas Chambers NOVE partnerit ja konkurentsiõiguse valdkonna juhti Mari Pasti. „Mari tegeleb Eesti ja EL konkurentsiõiguse kaasustega. Tal on hea ettevalmistus nõustamaks kliente hangete, koondumiste kontrolli ja turgu valitseva seisundiga seotud küsimustes.“ Kliendid on Chambersi kohaselt teda kiitnud järgnevate sõnadega: “väga tugev õigusnõu“, “kiire ja selge“,  “ta on ärilise mõtlemisega ja mõtleb kaasa, kuidas juriidiline lahendus saaks meie äri edendada.”

Mari Past sõnas: „Keerulisel ajal on eriti oluline, et kõik ühiskonnaliikmed teeksid oma igapäevast tööd hästi ja panustaksid seeläbi majanduse ja ühiskonna toimimisse. Soovime tänada NOVE kliente ning kolleege teistest advokaadibüroodest tunnustava tagasiside ja usalduse eest NOVE töö vastu. NOVE-l täitus sel kuul juba kuus tegevusaastat ning jätkame oma tööd sama pühendunult, et õigustada klientide usaldust.“

Chambers Europe õigusülevaade hõlmab Euroopa 52 jurisdiktsiooni õigusturgude süvaanalüüsi, selgitades sõltumatult välja juhtivad advokaadid ja advokaadibürood.

Lisainformatsioon: www.chambersandpartners.com