NOVE ja CentAR koostavad riigi tellimusel uuringu keskkonnavaldkonna korruptsiooniriskide ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete kohta

Advokaadibüroo NOVE ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR võitsid Keskkonnaministeeriumi korraldatud riigihanke „Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske kaardistav ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete uuring“ läbiviimiseks. Koostatava keeruka ja suure praktilise väärtusega uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, millised on peamised korruptsiooni ja pettuste esinemise kohad keskkonnavaldkonnas ning aidata kaasa korruptsiooni- ja pettusevastaste meetmete väljatöötamisele ja nende rakendamisele praktikas.

Uuringu oluliseks eesmärgiks on tuginedes Eesti ja rahvusvahelisele kogemusele selgitada välja, milliseid probleeme on keskkonnavaldkonnas korruptsiooni- ja pettuste vältimisel esinenud. Vajaduste, kaasuste ja probleemide kaardistamise tulemusena koostatakse õiguslik analüüs ja hinnatakse, kas keskkonnavaldkonnas esinevate korruptsiooni probleemide lahendamiseks on vajalik Eesti õiguse muutmine või piisab seniste meetmete efektiivsemast rakendamisest.

Uuringu tulemuse pinnalt koostatakse ettepanekud, mis esitatakse uuringu lõppedes uuringudokumendina tellijale. Keskkonnavaldkonnas esinevate korruptsiooni- ja pettuseriskide ennetamine on oluline küsimus, nii keskkonnakaitse, kui ka ausa riigivalitsemise seisukohalt. Keskkonnavaldkonna korruptsiooni- ja pettuseriskid on ennetatavad vaid avaliku- ja erasektori koostöös ning oluline osa uuringust on pühendatud toimivate pettuste vastaste meetmete väljatöötamisele erinevate huvigruppide kaasamise abil.

NOVE-st osalevad uuringu koostamises Urmas Volens ja Eerik Heldna, CentAR-i poolelt juhivad uuringu koostamist Epp Kallaste ja Janno Järve.