NOVE-ga liitus perekonnaõiguse tippspetsialist Andra Olm

Meie tiimiga liitus Eesti üks tunnustatuim perekonnaõiguse advokaat Andra Olm, kes hakkab juhtima NOVE perekonnaõiguse ja rahvusvahelise perekonnaõiguse valdkonda.

Andra asub NOVE kliente nõustama eeskätt laste hooldus- ja suhtlusõiguse ning elatise küsimustes, abielu lahutamisel ja abieluvara jagamisel, kuid ka kõikides teistes perekonnaõigusega seotud küsimustes.

Andra on tegutsenud õigusalal juba alates 2002. aastast, mil ta asus tööle notaribüroo juristina. Alates 2004. aastast töötas Andra kokku 18 aastat Justiitsministeeriumis, tegutsedes esimesel kolmel aastal vabakutsete talituses kohtutäiturite, riigi õigusabi ja notariaadi valdkonnas ning järgnevad 15 aastat eraõiguse talituses perekonnaõiguse valdkonna nõunikuna. Seega on ta spetsialiseerunud perekonnaõigusele nüüdseks juba kuusteist aastat ning on selle valdkonna üks tunnustatumaid tippspetsialiste Eestis.

Justiitsministeeriumi õigusloomejuristina osales Andra muu hulgas kehtiva perekonnaseaduse, riikliku perelepitusseaduse ja paljude teiste eelnõude koostamisel ning esindas Eestit eksperdina Euroopa Liidu töögruppides, kus töötati välja kõige olulisemad rahvusvahelist perekonnaõigust reguleerivad instrumendid, milleks on ülalpidamiskohustuse määrus ((EÜ) nr 4/2009) ning abieluasju, vanemlikku vastutust ja rahvusvahelisi lapserööve puudutav Brüssel IIb määrus ((EL) 2019/1111). Koostöö Justiitsministeeriumiga on jätkunud erinevates õigusloomeprojektides ka pärast sealt lahkumist näiteks abieluvõrdsuse eelnõuga seonduvalt.

Andra on osalenud paljudes läbirääkimistes huvirühmadega, kaitsnud eelnõusid Riigikogu erinevates komisjonides ning selgitanud perekonnaõiguse teemasid ajakirjanduses – nii televisioonis, raadios kui ka kirjutavas meedias. Andra on olnud lisaks ka perekonnaõiguse lektor ja seminaride juhendaja Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ning koolitanud ka väljaspool ülikooli erinevate elukutsete esindajaid, sh kohtunikke, notareid, kohtutäitureid, advokaate, Sotsiaalkindlustusameti spetsialiste ja kohalike omavalitsuste lastekaitseametnikke. Lisaks õigusharidusele on Andra oma teadmisi täiendanud Eesti Diplomaatide Koolis.
Perekonnaõiguse advokaadina on Andra oma laialdasi teoreetilisi teadmisi praktikas rakendanud ning kliente kohtus esindanud alates 2023. aasta algusest, mil temast sai Eesti Advokatuuri liige.

Põhjalikuma ülevaate NOVE perekonnaõiguse valdkonnast leiad siit.