Maret Kruus viis läbi Prokuratuurile meditsiiniõiguse koolituse

NOVE meditsiiniõiguse vandeadvokaat Maret Kruus viis 4. mail läbi meditsiiniõiguse koolituse Prokuratuurile. Koos arutleti selle üle, milline on ja võiks olla tervishoiuteenuse osutamise õiguslik regulatsioon ja kohtupraktika. Muuhulgas olid arutluse all teemad nagu patsiendi teavitamine ja temalt nõusoleku saamine, ravi kvaliteet, dokumenteerimine ja andmekaitse. Analüüsiti värsket kohtupraktikat ning muudatusi õigusaktides.

Vandeadvokaat Maret Kruus on spetsialiseerunud meditsiini- ja andmekaitseõigusele.