Head sõbrad ja koostööpartnerid!

NOVE jõulutervitusJõulud on eelkõige lähedastega koosolemise aeg, kuid kindlasti ka aeg mõtlemaks nendele, kes võiksid meie abi ja toetust vajada. Oleme otsustanud, et NOVE ei anna oma panust tarbimiskultuuri edendamisse, vaid 2017.a jõulukaartideks ja -kingitusteks kavandatu eest aitame nõrgemaid. Seetõttu saadame jõulukaardid, mis on valminud puuetega inimeste käsitööna Merimetsa Tugikeskuses.

Soovime kõigile rahulikke pühi!
NOVE meeskond