NOVE nõunik Eerik Heldna panustab korruptsiooni vähendamisse Ukrainas

NOVE nõunik Eerik Heldna hakkab juhtima Eesti ekspertide töögruppi, mille eesmärgiks on korruptsiooni ohjeldamine ja korruptsioonivastaste meetmete juurutamine Ukrainas.

Euroopa Liidu algatusel ja Taani riikliku arenguagentuuri (DANIDA) rahastusel läbiviidava projekti „EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) 2017-2019“ keskseks eesmärgiks on korruptsiooni osakaalu vähendamine Ukrainas, andes edasi sellekohaseid kogemusi ja parimaid praktikaid, mis on leidnud edukat rakendamist Eestis.

Projekti eestvedajate DANIDA ja Eesti Idapartnerluse Keskuse SA koostöös on projekti peaeksperdiks ja sisujuhiks valitud advokaadibüroo NOVE nõunik Eerik Heldna, kelle juhtimisel on moodustatud töögrupp Politsei- ja Piirivalveameti ekspertidest, ülesandega toetada Ukraina Rahvusliku Korruptsioonivastase Büroo (NABU) mõjutegevusi läbi Ukraina ametnike koolituse ja NABU organisatsiooni arendamise. Heldna juhitud töögrupi peamiseks eesmärgiks on 2018 aastal kaardistada ja välja selgitada Ukraina partnerite koolitusvajadused ja sellest lähtuvalt kokku panna vajaduspõhine koolituskava ning läbi viia treeningud nii Kiievis kui Tallinnas.

Korruptsioon on Ukrainas süsteemne ja igapäevane probleem, mis pidurdab reformide elluviimist ja õigusriigi põhimõtete juurutamist Ukrainas, mõjutades seeläbi otseselt õigusriigi ja majanduse arengut. Korruptsiooni ohjeldamine Ukrainas on EL idapartnerluspoliitika oluline element, seades eesmärgiks kahepoolsete majandussuhete elavdamise EL ja Ukraina vahel, mille olulisteks takistusteks on korruptsioon ja läbipaistmatus.

Projekti rahastatakse DANIDA ja Eesti välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest.

Eerik Heldna on ligi 20 aastat töötanud Eesti korrakaitse- ja julgeolekuasutustes ning omab varasemat koostöökogemust Ukraina korrakaitseasutustega.

NOVE-s juhib Eerik valdkonda, mis tegeleb ettevõtete sisejuurdluste, konfidentsiaalse info hoidmise ja riskihaldusega.

Advokaadibüroo NOVE on boutique büroo, mis on spetsialiseerunud keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele nii kohtueelses kui kohtumenetluses.

Eesti Idapartnerluse Keskus on EL idapartnerluse riikidele suunatud abiprogrammide peamine koordinaator ja elluviija Eestis.