Alates 1. juunist 2016 liitub meie meeskonnaga kogenud vandeadvokaat Arsi Pavelts

Arsi on spetsialiseerunud eraõiguslike ning täitemenetlus- ja maksejõuetusõigust puudutavate vaidluste lahendamisele kohtu- ja vahekohtumenetluses. Tema peamised erialad on lepinguliste ja lepinguväliste võlasuhete õigus ning kaubandus- ja pankrotiõigus. Ta on tegelenud põhjalikult ka ühingu-, transpordi-, kaubamärgi- ja patendi-, ehitusküsimusi, samuti täitemenetlust ja asjaõiguslikke küsimusi puudutavate vaidluste lahendamisega. Viimased kaheksa aastat on Arsi töötanud advokaadibüroos VARUL.

Arsi on ühtlasi töö kõrvalt omandamas doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.  Doktoriõpingute raames on Arsi keskendunud eraõiguslike vaidluste lahendamise ja õiguskaitsevahendite maksmapaneku teemale.

Arsi professionaalsed teadmised ja pikaajaline praktilise töö kogemus võimaldavad bürool senisest veelgi enam keskenduda keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele.