NOVE partner Andrus Kattel esitas Eesti Kindlustusseltside Liidus ettekande teemal „Hüvitise vähendamine riski suurenemise korral“

Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat ja partner Andrus Kattel viis 09.06.2016 Eesti Kindlustusseltside Liidus läbi koolituse teemal „ Hüvitise vähendamine riski suurenemise korral“. Koolitusel käsitleti praktilisi ja aktuaalseid küsimusi kindlustusriskidest ja nende hindamisest hüvitise vähendamise vaidluste praktikas. Koolitus oli suunatud kindlustuspraktikutele (tootejuhid, kahjukäsitlejad, kindlustusseltside juristid).