NOVE liitus Eesti Kaitsetööstuse Liiduga

Advokaadibüroo NOVE on veebruarist alates Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige.

Eesti Kaitsetööstuse Liit (EKTL) on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab kaitsetööstuses tegelevaid ettevõtteid Eestis. EKTL-i eesmärgiks on liikmes-ettevõtete huvide esindamine ja paremate võimaluste loomine kaitse- ja julgeolekuotstarbeliste teenuste ja kaupade turgudel, panustades Eesti kaitsevõime tugevdamisesse ja majanduse arengusse.

NOVE töötajatel, kelle seas on mitmeid riigiametniku töökogemusega reservohvitsere ning kaitseliitlasi, on hea meel ja au anda oma panus riigi julgeoleku tagamisse ja EKTL-i tegevusse. Me kasutame oma kogemusi ja õigusalaseid teadmisi, et nõustada ettevõtteid ja organisatsioone riigihangete, lepingute, poliitika ja seadusandluse valdkonnas. Meie eksperdid on lisaks ulatuslikule vaidluste lahendamise ja lepingute koostamise kogemusele osalenud ka mitmetes seadusandluse, poliitika ja julgeoleku arendamise projektides olles seeläbi kasulikuks koostööpartneriks ka kaitsetööstuse valdkonnas. Hetkel  koostab NOVE riigi tellimusel õigusliku analüüsi Eesti kriisiolukorra vajalike varude kohta, mille kohta saab lähemalt lugeda siit.