Veiko Vaske asub tööle advokaadibüroos NOVE

Vandeadvokaat Veiko Vaske asub tänasest tööle advokaadibüroos NOVE.

Vaske esindab kliente haldus- ja tsiviilkohtuvaidlustes ning nõustab neid äritegevuse korraldamisel, et vaidluste risk oleks võimalikult väike. Veiko Vaske on spetsialiseerunud eeskätt erinevatele majandushaldusõiguse küsimustele riigihangetest detailplaneeringute ja keskkonnalubadeni. Ta on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte ja lisaks advokaaditööle õpetab tulevastele juristidele ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Veiko Vaske on töötanud õigusalal aastast 2002 ja tegelenud riigihangete õigusega aastast 2003. Aastatel 2003-2007 oli ta avalikus teenistuses Rahandusministeeriumis, kus ta vastutas Eesti riigihankeõiguse Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimise eest, oli riigihangete seaduse eelnõu ning mitmete muude majandusõiguse valdkonna õigusaktide autor. Ta omandas mitmekülgse kogemuse nii riigiasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide kui Euroopa Liidu institutsioonidega suhtlemisel ja esindas Eesti riiki Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis riigihankedirektiivide ja õiguskaitsedirektiivide väljatöötamisel. Nõukogu ja auditikomitee liikmena on ta osalenud riigi äriühingute juhtimises ja erastamises ning olnud rahandusministeeriumi esindajana turujärelevalve nõukogu liige.

Aastatel 2007-2012 tegutses Vaske riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena riigihankevaidlustes esimese instantsi õigusemõistjana. Selle aja jooksul lahendas ta üle 200 erineva vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse, mistõttu on raske leida riigihankealast vaidlusküsimust, mille osas tal kogemus puuduks.

Alates aastast 2012 tegutseb Veiko  Vaske advokaadina ning on omandanud märkimisväärse kogemuse haldus- ja tsiviilkohtumenetluses, eriti riigihankevaidlustes ning planeerimis- ja ehitusküsimustes. Ta on esindanud kliente rahvusvahelistel läbirääkimistel ja arbitraažimenetluses. Veiko aitab klientidel hankemenetlusi korraldada ja riigihangetel osaleda, nõustab erinevate kinnisvara- ja ehitusvaldkonna lepingute, sh FIDIC-u tüüptingimustel põhinevate ehituslepingute koostamisel ja sõlmimisel, abistab kliente keskkonnanõuete täitmisel ja vajalike lubade hankimisel ning põhiõiguste riivet ja avaliku võimu pädevust puudutavates küsimustes. Aastatel 2012-2018 tegutses ta advokaadibüroos Sorainen.

NOVE kaasasutaja ja  haldusõiguse ja riigihangete valdkonna eest vastutava partneri Veikko Puolakaineni sõnul toetab Vaske liitumine NOVE strateegiat tugeva ja erineva kogemuste pagasiga meeskonna loomisel. “Vaske liitumine NOVE-ga tugevdab märkimisväärselt meie meeskonda ja võimaldab tagada klientidele veel parema toetuse nende majandushaldusõiguslike, riigihangete ja planeeringutega seotud küsimuste lahendamisel. NOVE strateegia, mis tugineb spetsialiseerumisele, praktilise, akadeemilise ja õigusloomelisele kogemuse kombinatsioonile ning keskendumisvõimele, on vastanud sellele, mida õigusnõustamiselt klientide poolt oodatakse. Kavatseme nendele kolmele põhialusele kindlaks jääda ka tulevikus. See tähendab väga kõrgeid nõudmisi meile endile ja bürooga tulevikus liitujatele, millele Vaske täielikult vastab.“