Urmas Volens viib läbi õiguskoolituse

Urmas Volens esineb lektorina 22.02.2017 toimuval Preismann Koolitus OÜ poolt korraldataval õiguskoolitusel teemal: „Kuidas osaühingu põhikirjaliste jm osanikevaheliste kokkulepetega hoida ära osanikevahelisi vaidlusi“.  Koolituse eesmärk on käsitleda põhikirjalisi jt enam levinud kokkuleppeid ühinguõiguses, millega ennetada ja vältida hilisemaid vaidlusi.

Täpsem info koolituse programmi kohta on leitav siit: http://preismann.ee/kuidas-osauhingu-pohikirjaliste-jm-osanikevaheliste-kokkulepetega-hoida-ara-osanikevahelisi-vaidlusi/