NOVE-ga liitub assotsieerunud partnerina Mari Matjus

Meil on rõõm teada anda, et 2018. aasta maikuus liitub NOVE meeskonnaga vandeadvokaat Mari Matjus. Seeläbi kasvab märkimisväärselt NOVE võimekus aidata leida lahendusi andmekaitse-, tervishoiu- ja konkurentsiõiguse valdkonnas, kuna just neis valdkondades on Mari Matjus aastaid edukalt tegutsenud. Mari orienteerub ettevõtja tegevust reguleerivates normides ning tema õigeaegne ja täpne nõuanne võib hoida ära pika ja kurnava vaidluse. 

„Oleme kindlad, et kolleeg Mari Matjuse praksise lisandumine, tema spetsialiseerumisvaldkonnad ning isikuomadused tekitavad NOVE senise tiimiga sünergia, millest võidavad nii NOVE kui ka Mari senised kliendid. Mari liitumisega tekib NOVE meeskonnal täiendavat jõudu õigusvaldkondades, mille tähtsus aina kasvab ning teisalt on Mari klientuuril võimalus saada parimat võimalikku nõu NOVE senistes valdkondades – vaidluste lahendamisel ning keerukate tehingute tegemisel,“ kommenteeris liitumist NOVE kaasasutaja ja partner Urmas Volens.  

„NOVE-ga liitumise põhjuseks on ühised väärtused ning soov olla osaline pikaajalise mitmekülgse kogemusega tippmeeskonnas, mis aktiivselt kujundab Eesti õiguspraktikat, ning anda panus uue põlvkonna advokaadibüroo arengusse. Usun, et NOVE kolleegide teadmiste, oskuste ja kogemuste pagas annab tõsist lisaväärtust ka minu senise praksise klientidele“, sõnas NOVE-ga liitumist kommenteerides Mari Matjus.

Isikuandmete kaitses viib Mari läbi klientide andmekaitseauditeid ning koostab mõjuhinnanguid ja andmekaitsetingimusi; aitab pidada isikuandmete töötlemise registrit, sõlmida vastutava ja volitatud töötleja vahelisi lepinguid, koostada ja kommunikeerida ettevõtte sise-eeskirju; täiendab lepinguid töötajate ja koostööpartneritega andmekaitse vaatenurgast.

Maril on pikaajaline kogemus vastavuskontrolliga tervishoiusektoris, milles tegutsemine on õiguslikult väga detailselt reguleeritud. Mari on nõustanud erinevas suuruses nii statsionaarsete kui ka ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutajaid, rahvusvahelisi ravimikontserne, meditsiiniseadmete müüjaid, kliiniliste uuringute korraldajaid ning meditsiinisektori katusorganisatsioone. 

Konkurentsiõigusega on Mari tegelenud juba 10 aastat, nõustades kliente koondumiste kontrolli, ettevõtjate koostöölepingute ja turgu valitsevas seisundis ettevõtja tegevuspiirangute alal. 

Mari Matjus on omandanud lisaks Tartu Ülikoolile magistrikraadi ka Oxfordi Ülikoolist, kus ta keskendus meditsiini-, konkurentsi- ja Euroopa Liidu õigusele. Ta on töötanud nii globaalse advokaadibüroo Londoni peakorteris, Baltikumiülese suurbüroo valdkonna juhina kui ka väiksema advokaadibüroo partnerina.

Lisaks advokaaditööle on Mari juba 5 aastat õpetanud konkurentsiõigust Tartu Ülikooli magistrantidele. Mari on Oxfordi ja Cambridge’i Eesti vilistlaste organisatsiooni juhatuse liige ning Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse Toetusfond SA nõukogu liige. 

Rahvusvaheline õigusturgude hindaja Chambers Europe omistas 2018. aasta  väljaandes Mari Matjusele konkurentsiõiguse „tuleviku tegija“ tiitli, samas kui teine tuntud õigusturgude hindaja  Legal500 nimetab Matjust „järgmise generatsiooni juristiks“. Mari kohta on kliendid leidnud, et nad hindavad ta võimet absorbeerida esmapilgul tähtsusetuna tunduvaid detaile ning paigutada need hiljem tehinguga seonduvalt suuremasse pilti.

NOVE on keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisele ja tehingute nõustamisele spetsialiseerunud advokaadibüroo. Meie advokaadid on pikaajalise kogemusega tunnustatud tippspetsialistid, kelle ülesandeks on läbi personaalse lähenemise ja fokusseeritud töö leida lahendused ka kõige keerukamatele vaidlustele ning ka komplitseeritud tehingud sujuvalt lõpule viia.

Lisainfo:
Mari Matjus, +372 5620 8625
Urmas Volens, +372 50 63 470
Advokaadibüroo NOVE
www.nove.ee