Google’i otsingumootorit saab kohtus võita

Artikkel ilmus Postimehes 13.12.2022

  • Euroopa Kohtu otsus Google’is kuvatud linkide kohta on märgiline.
  • Häiriva valeinfoni viiva lingi kustutamine on vaid pool võitu.

Teadupärast ei loo Google’i otsingumootor ise sisu, vaid kuvab linke teiste loodud sisule. Nii võib juhtuda, et kui keegi on internetis avaldanud lausvalet, siis juhatab ka Google’i otsing lahkesti selleni. Värske Euroopa Kohtu otsuse järgi võib isik, kelle kohta on internetis avaldatud valet, nõuda Google’ilt, et tolle otsingutulemustes ei kuvataks linki, mis viib väärinfo juurde, kirjutab advokaadibüroo NOVE Euroopa õiguse valdkonna juht Mart Parind. 

Saksamaal tundsid kaks inimest muret selle pärast, et kui kasutada nende nimesid otsifraasina Google’i otsingumootoris, siis ilmusid prominentsel kohal lingid artiklitele, mis nende hinnangul sisaldasid nende kohta valet. Nii palusid nad Google’it, et need lingid otsitulemuste seast eemaldataks – Google keeldus. Seejärel otsisid nad abi kohalikust kohtust, et Google’it sunnitaks neid linke mitte näitama. Esimeses kahes kohtuastmes ei kandnud hagejate püüdlused vilja, kuni Saksa ülemkohus otsustas küsida nõu Euroopa Kohtult, kuna asjas mängib otsustavat rolli ELi õigus.

Euroopa Kohus nentis kõigepealt, et üldised huvid ja teabevabadus ei luba otsingumootori haldajale asetada ränka koormat kõrvaldada kõiki linke, mille taga on kellelegi ebameeldiv sisu. Seejärel aga järeldas kohus, et kui link juhatab sisuni, mis on ilmselgelt vale ning mis pole konteksti arvestades ka vähetähtis, siis on isikul õigus nõuda otsingumootori haldajalt, et too lõpetaks sellise lingi näitamise otsingutulemuste seas.

Tõsi, taotlus link eemaldada ei saa olla paljasõnaline kirjake, vaid kohtu juhtnööride järgi peab isik esitama tõendid, millest nähtub, et teda häiriv teave on tõepoolest ilmselgelt vale – rõhk sõnal «ilmselgelt». Teisalt märkis kohus, et isikul ei pea olema lausa varnast võtta juba valmis kohtuotsust, mis kinnitaks, et üks või teine väide ei pea paika. Lühidalt: kui isik suudab talle mõistlikult kättesaadavate tõenditega ära näidata, et teda puudutav teave mingil internetilehel on väär, peab otsingumootori haldaja vastava lingi eemaldama.

Kui pöörduda Google’i poole ja saavutada häiriva valeinfoni viiva lingi kustutamine, on see üksnes pool võitu, sest lingi taga olev artikkel, blogipostitus või muu säärane seepärast internetist ära ei kao.

Et kohtuotsust mitte vääriti mõista, tuleb esiteks tähele panna, et räägime ebaõigest teabest ehk tõele mittevastavatest faktiväidetest. Faktiväide on väide, mille tõesus või väärus on kindlaks tehtav. Näiteks on faktiväide: isik X ehitas maja, omamata selleks ehitusluba. Seevastu ei puuduta kohtuotsus arvamusi (väärtushinnanguid), mis juba olemuslikult ei saa olla kas õiged või valed, vaid mida võib üksnes olla võimalik paremini või halvemini põhjendada. Näiteks on väärtushinnang: isik X on oma töös äärmiselt ebakompetentne ja lisaks ka ülbe. Viimasesse kategooriasse kuuluvate väljaütlemisteni viivate linkide eemaldamist Euroopa Kohtu otsusele tuginedes nõuda ei saa.

Teiseks, kõnealune kohtulahend puudutab justnimelt interneti otsingumootoris linkide kuvamist, aga mitte nende linkide taga olevat sisu ennast. Seega, isegi kui pöörduda Google’i poole ja saavutada häiriva valeinfoni viiva lingi kustutamine, on see üksnes pool võitu, sest lingi taga olev artikkel, blogipostitus või muu säärane seepärast internetist ära ei kao. Selleks tuleb pidada eraldi õiguslahing vastava teabe avaldaja endaga.