Advokaadibürooga NOVE liitus partneri ja tehingute ning pangandus- ja finantsõiguse valdkonna juhina Risto Agur

Suure kogemusega ühinemiste ja ülevõtmiste ning finantsõiguse tippspetsialist Risto Agur liitus Advokaadibürooga NOVE ning asub büroos juhtima tehingute ja pangandus- ja finantsõiguse valdkondasid.

Risto Agur on juba 20 aastat tegutsenud Eesti juhtivates advokaadibüroodes. Ta töötas 13 aastat Advokaadibüroos SORAINEN, kus ta praktiseeris pangandus- ja finantsõigust ning juhtis ühinguõiguse, tööõiguse ja restruktureerimis- ning maksejõuetuse praktiseerimisvaldkondasid. Seejärel asutas ta Advokaadibüroo KPMG Law ja kasvatas selle juhtivpartnerina viie aastaga 15 suurima Eesti advokaadibüroo hulka, vastutades seal esialgu ühinemiste ja ülevõtmiste, kinnisvara- ja ehitusõiguse ning pangandus- ja finantsõiguse ning seejärel andmekaitse, intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse ning ärilepingute praktiseerimisvaldkondade eest. Ta on nõustanud mitmeid Eesti ja Balti regiooni suuremaid ja keerulisemaid ühinemiste ja ülevõtmiste ning pangandus- ja finantsõiguse tehinguid ja projekte, esindades nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi strateegilisi investoreid, investeerimispanku, erakapitali-ettevõtteid ja teisi finantsinstitutsioone. Samuti on ta nõustanud mitmete krediidiasutuste, krediidiandjate ja makseasutuste asutamist, restruktureerimist ja likvideerimist ning paljusid kindlustusandjaid, fondivalitsejaid, investeerimisühinguid, börsiettevõtjaid, telekomiettevõtjaid ja teisi suurettevõtjaid nii kohalikes kui piiriülestes tehingutes ja regulatiivküsimustes.

Risto Agur on lisaks Tartu Ülikoolile omandanud Fulbright’i stipendiaadina magistrikraadi ka Georgetowni Ülikoolist, spetsialiseerudes väärtpaberituru õigusele ja finantsregulatsioonile. Ta on Eesti Advokatuuri ja järgmiste organisatsioonide liige: Association of US Alumni in Estonia, Fulbright Alumni Association, Georgetown University Alumni Association.

 „Oleme veendunud, et Ristoga kaasnevad uued tegevusvaldkonnad ja suur tehingute alane töökogemus tekitavad NOVE senise tiimiga sünergia, millest võidavad kõik praegused ja tulevased NOVE kliendid,“ kommenteeris liitumist NOVE kaasasutaja ja partner Kristjan Tamm.

„Mul on suur rõõm liituda partnerina ühe Eesti tugevaima meeskonna ja kõrgeimalt hinnatud advokaadibürooga NOVE! Meid ühendavad paljud ühised väärtused: tippkvaliteet, kogemus, kompromissitult kliendikeskne teenindus, efektiivsus, varasem pikk ja viljakas koostöö ühes Balti regiooni juhtivas advokaadibüroos ning selle pinnalt tekkinud suur vastastikune usaldus ja lugupidamine, ning asjaolu et eranditult kõik büroo partnerid ja advokaadid on oma valdkondade tippspetsialistid! Liitun NOVEga nii selle büroo suurepäraste inimeste pärast kui seetõttu et näen suurt sünergia potentsiaali: kui NOVE on seni spetsialiseerunud peamiselt vaidluste lahendamisele, keerukamate tehingute nõustamisele, ehitus- ja kinnisvaraõigusele, kindlustusõigusele, samuti andmekaitse, konkurentsi-, meditsiini- ja riigihankeõigusele, siis omalt poolt täiendan büroo väärtuspakkumust laialdase oskusteabe ja pika kogemusega eeskätt ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas ning pangandus- ja finantsõiguses. Samuti saan oma senise 15-aastase advokaadibüroode äriarenduse ja juhtimiskogemuse pinnalt täiendada büroo valdkonna- ja regiooniülest sünergiat ning võimekust. NOVE-s on väga hea energia mis tõmbab inertsist nii kliente kui kolleege ja olen kindel et koostöös teeme selle veelgi paremaks ja tugevamaks!“, sõnas NOVE-ga liitumist kommenteerides Risto Agur.

Risto Agurit on pikka aega tunnustatud paljudes rahvusvaheliste õiguskataloogides nagu The Legal 500, Chambers ja IFLR. Kliendid on neis märkinud et:

  • „Aguri oskust näha suurt pilti ja märgata detaile on võimatu ülehinnata” ja “praksise juht Risto Agur suudab igat olukorda professionaalse ettevõtjana analüüsida” (The Legal 500 – Äriõigus, ühinguõigus ja M&A).
  • „Terav ja äriliselt nutikas” partner Risto Agur pakub „piiriülestel põhimõtetel rajanevaid terviklikke ärilisi lahendusi” (The Legal 500 – Pangandus- ja finantsõigus ja kapitaliturud).
  • Kliendid kirjeldavad Ristot kui “praktilise lähenemisviisiga” ja „väga meeldivat ning äriliselt tarka“ professionaali. Ristos hinnatakse tema võimet „võtta projektides juhtiv roll“ ja „tagada, et kõik kulgeks sujuvalt“ (Chambers Europe – Äri- ja ühinguõigus).
  • “Ta annab väga äri-keskset nõu, mida tõesti saab kasutada ja ta vastab alati kliendi ootustele või ületab neid”. – The Legal 500 (2018) (Pangandus, finants- ja kapitaliturud, äriühinguõigus, M&A, vaidluste lahendamine ning kinnisvara- ja ehitusõigus).

NOVE on 2016. aastal asutatud kiiresti kasvav uue põlvkonna advokaadibüroo, mis on algse, eelkõige kohtuvaidlustele spetsialiseerumise kõrval laiendanud oma tegevust ka M&A ja kinnisvara, ühinguõiguse, andmekaitse, meditsiiniõiguse ja konkurentsiõiguse valdkonda. NOVE advokaadid on pikaajalise kogemusega tunnustatud tippspetsialistid, kelle ülesandeks on personaalse lähenemise ja fokusseeritud töö kaudu leida lahendused ka kõige keerukamatele vaidlustele ning ka komplitseeritud tehingud sujuvalt lõpule viia. NOVE teisteks partneriteks on Urmas Volens, Andrus Kattel, Veikko Puolakainen, Arsi Pavelts, Mari Matjus ja Kristjan Tamm.