Tagasiside

Kuidas hindate meie teenuse kvaliteeti?

Kas tähtaegadest peeti kinni täpselt?

Kuidas jäite rahule Nove poolse suhtumise ja suhtlemisega?