Maret Kruus osales ELSA ja EAÜS poolt korraldatud ravivigade teemalises paneeldiskussioonis

1. juulil 2024 jõustub tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus, millega tervishoiuasutused peavad oma tegevuse kooskõlla viima. NOVE meditsiiniõiguse vandeadvokaat Maret Kruus osales 23.11.2022 toimunud ravivigade teemalises paneeldiskussioonis, mille korraldasid ELSA Estonia (The European Law Students’ Association) ja EAÜS (Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts). Arutleti arsti kohustuste ja vastutuse üle nii praeguses kui ka uues 1. juulil 2024 kehtima hakkavas süsteemis.