Urmas Volens

Urmas Volens

Partner
+372 610 8011
+372 506 3470
urmas.volens@nove.ee

Expertise
Mergers and Acquisitions (M&A) and Corporate Law
General Contract Law
Construction and Real Estate
Dispute Resolution
Public Procurement
Relations with State, Policy Development, Research
Enforcement, Reorganisation and Bankruptcy Proceedings

 

Attorney-at-law Urmas Volens has been practicing law since 1998. Between 1998 and 2009 he worked in various positions for the Ministry of Justice, his last position being the Deputy Secretary General for Legal Policy.

Urmas has participated in developing numerous laws in private and public law fields, including drafting the Law of Property Act, Law of Obligations Act and Land Register Act, making amendments to the Commercial Code, Law of Succession Act, Code of Civil Procedure, Code of Enforcement Procedure Implementation Act, Personal Data Protection Act, Employment Contracts Act, Reorganisation Act etc., as well as proceeding of these laws in the Estonian Parlament (Riigikogu).

Concerning the real estate and construction fields, Urmas advises clients primarily in questions related to rent and lease agreements, planning and construction contracts, as well as sale/purchase transactions. He has extensive experience in judicial proceedings: in addition to real estate and construction related disputes he has significant experience in commerce, public procurement and transport related disputes.

Urmas also has a long-standing experience in advising clients in various matters of corporate law. While working in the Ministry of Justice, Urmas participated as a representative of Estonia in accession negotiations between Estonia and the European Union in the field of the law of obligations and corporate law, and after the accession in EU legislative processes at various levels (civil law and corporate law workgroups of European Commission and the EU Council).

He has also represented Estonia at the European Committee on Legal Cooperation of the Council of Europe and the Hague Conference on Private International Law. Urmas has been involved in preparing codification of environmental law, social law, construction and planning law and economic governance law. Urmas as a highly appreciated legal adviser has been recommended by prominent international publications giving reviews of legal markets, for ex:
• Chambers Europe, concerning the field of real estate law: “Urmas Volens is praised by both peers and clients. He is appreciated for his ability to find new solutions in a broader context and his network of business contacts.”
• Legal 500, concerning the fields of real estate and construction law: Legal advisor and head of the working group Urmas Volens is “extremely helpful, dedicated and has a sharp mind for commercial thinking.”
• Best Lawyers, concerning the fields of corporate law, mergers and acquisitions, administrative law, bankruptcy act and reorganisation act, dispute resolution, commercial law and public law.

Urmas has lectured on the follow-up training programme for judges and public prosecutors and the pre-attestation follow-up training programme for notaries, as well as taking part in training and examining bailiffs, assistant judges and other court officials.

He is a recognised seminar and conference presenter, and a lecturer in civil procedure and corporate law at the University of Tartu. Urmas regularly contributes to legal journals and literature, eg, in 2014 he co-authored a book commenting on the Law of Property Act in Estonia and in 2015 the first textbook in the field Corporate Law I. Incorporated Enterprises.

In the field of academic activity Urmas obtained a one-year scholarship from the German Academic Exchange Service (DAAD) for LLM studies in Cologne and a two-month research scholarship for doctoral studies at the University of Konstanz under the cooperation program between the University of Konstanz and the University of Tartu.

In the autumn of 2011 he was on a two-month secondment in Germany at law firm Hengeler Mueller through the IRZ Network programme organised by the German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ Foundation) in cooperation with the Federal Bar and the German Bar Association.

Work experience

2016–... Law Office NOVE, attorney-at-law, partner
2010–2016 Law Office SORAINEN, attorney-at-law, specialist counsel
2015–... University of Tartu, Faculty of Law, Associate Professor of civil proceedings
2010–2015 University of Tartu, Faculty of Law, lecturer of civil law
2006–2009 Ministry of Justice of Estonia, Deputy Secretary General
2003–2006 Ministry of Justice of Estonia, Legal Policy department, Head of Private Law section
2000–2002 Ministry of Justice of Estonia, courts division, registers and notariate division, speacialist counsel
1998–2000 Ministry of Justice of Estonia, Private Law department, specialist

Education

1999 University of Tartu, Institute of Law, Estonia (BA in Law, magna cum laude)
2001 University of Cologne, Germany (LLM, summa cum laude)
2011 University of Tartu, Estonia (Dr Iur)

Languages

Estonian, English, German, Finnish, Russian

Membership

Academic Law Association of Estonia
Advisory Committee of the Data Protection Inspectorate
Estonian Bar Association
Estonian Lawyers Association

Scientific publications

Saare, Kalev; Volens, Urmas; Vutt, Andres; Vutt, Margit. Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. Juura 2015, Tallinn.
Sein, Karin; Volens, Urmas. Legal Problems and Regulations related to Easy-access Non-secured Consumer Loans in Estonia. Juridica International. 22/2014, pp 120–137;
Volens, Urmas. 8. osa 2. ptk 1. jao (käsipant, §-id 281–295) kommentaarid. Teoses Varul, P jt Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne“. Juura. Tallinn 2014, lk 209-286;
Volens, Urmas. 8. osa 2 .ptk 2. jao (registerpant, §-id 297–303). kommentaarid. Teoses Varul, P jt Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne”. Juura. Tallinn 2014, lk 286-366;
Volens, Urmas. Kommertspandiseaduse kommentaarid. Teoses Varul, P jt Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne”. Juura. Tallinn 2014, lk 368–431.;
Madisson, Karin; Volens, Urmas; Loor, Kaido; Hammerberg, Reimo; Lepasepp, Kaupo; Altmets, Katrin; Raudsepp, Priit; Puolakainen, Veikko; Künnap, Paul; Miidla, Mihkel; Eelmets, Indrek; Lõhmus, Gerly; Matjus, Mari; Lehtsaar, Piibe; Soonsein, Rein.  Juhatuse liikme vastutus. Tallinn 2014. Äripäev
Volens, Urmas. 3. osa 3. ptk 2. jao (kinnisomandi ulatus, §-id 127–134) kommentaarid. Teoses Varul, P jt „Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne“. Juura. Tallinn 2014, lk 519–537;
Volens, Urmas. 3. osa 3. ptk 3. jao (kinnisomandi kitsendused) 1. (üldsätted,  §-id 140–142), 2. (naabrusõigused, §-id 143–151), 4. (veed §-id 159–161)  ja 5. (mets, § 167) jaotise (sh 3. jao sissejuhatus ja § 140 kaasautorina) kommentaarid. Teoses Varul, P jt „Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne“. Juura. Tallinn 2014, lk 538-–585 ja 627–636;
Volens, Urmas (2013). „Ses hulluses on siiski järjekindlust“ ehk kinnisomandi kitsenduste süsteemi otsimas. Juridica, VII, lk 478–493.
Saare, Kalev; Tamm, Kristjan; Volens, Urmas. Ehitise garantii kehtivas eraõiguse süsteemis. Juridica. 2013. III, lk 168–182.
Pihlak, Maria; Volens, Urmas (2013). Remedies for International Sellers of Goods. Estonia. In: Campbell, Dennis (Eds.). Remedies for International Sellers of Goods (EST1–EST33). Huntington, USA: Juris Publishing 2013;
Volens, Urmas; Moor, Margus. Kas osanikul on õigus osaühingust välja astuda ja nõuda oma osa eest ühingult hüvitist? Juridica, 2012. X, lk 752–767.
Volens, Urmas. Outsourcing Legal Services: Impact on National Law Practices. Estonia. The Comparative Law Yearbook of International Business 2012 (pp 29–49). Salzburg: Kluwer Law International.
Volens, U., Usaldusvastutus kui iseseisev vastutussüsteem ja selle avaldumisvormid (Doktoritöö) Tartu. 2011.
Volens, U., Expert’s Liability to a Third Person at the Point of Intersection of the Law of Contract and the Law of Delict. Juridica International 2010, pp. 176–187.
Volens, Urmas. Pakettreisilepingu peatüki kommentaarid (45. ptk, §-id 866–882) teoses: Varul, P., Kull, I., Kõve, V., Käerdi, M. jt Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. 2009, lk 441–489;
Käerdi, M., Lang, R., Raidla, J., Varul, P., Volens, U. Ettevõtja õigus. Tegevuskava ettevõtlusealase õiguskeskkonna rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks. Juridica, 2006, nr. 4, lk 227–233.
Volens, U., Müügileping. Äripäeva Kirjastus, Tallinn 2006.
Kull, I., Käerdi, M., Paal, K., Parkel, K., Tropp, M., Volens, U. LEPINGUD. Näidised ja kommentaarid. Käsiraamatute Kirjastus, Tallinn 1999 jj;  . – liisingulepingu ja krediidilepingute ning seltsingulepingu, kompromissilepingu ja toetamislepingute kommentaar.
Volens, U., Äriseadustik arvestab muutustega ärikeskkonnas. Ärielu 02/05
Volens, U., Tehingud: tühisus ja tühistamine. Eesti Majanduse Teataja, Nr 10 (173)/2005, lk 39–44.
Volens, U., Euroopa majandushuviühing – uus koostöövorm rahvusvaheliselt tegutsevatele ettevõtjatele. Eesti Majanduse Teataja, Nr 12 (163)/2004;
Volens, U., Äriseadustiku muutmisest. Eesti Majanduse Teataja, Nr 11 (162)/2004;
Volens, U., Asjaõiguslik väljaandmisnõue, selle kõrvalnõuded ja valdaja vastuõigused. Õigusinstituudi Toimetised, sügis 1999;

Publications

Äripäev: Vulgaarse seadusloomega tankistide vastu ei saa,08. jaanuar 2019
Muudatused ehitus- ja planeerimisõiguses, Koolitus notaritele, 26.05.2015
Postimees Online: Uue ehitusseaduse selgitus: tapeedivahetusest ametnikke teavitama ei pea, 9. juuni 2015
Muudatused ehitus- ja planeerimisõiguses, Koolitus notaritele, 26.05.2015
Väikeaktsionäride kaitse Eestis. Ettekanne 33. Eesti õigusteadlaste päevadel.
Eraõigus IV. Ühinguõiguse olevik ja tulevik, Tartu, 03.10.2014
Eesti Päevaleht: Allüürnike võtmine ei päästa puuküürnikku väljaviskamisest, 19. aug 2014
Kinnisomandi kitsenduste süsteem, Ettekanne konverentsil “Eesti asjaõigusseaduse kakskümmend aastat – kogemused ja perspektiivid” Tartu, 29.11.2013
Äripäev: Kohus: BLRT otsus mitte maksta dividende on kehtetu, 31. okt 2013
Äripäev: Hea tava vastane üürileping puuküürnikuga on tühine, 19. juuli 2013
Äripäev: Puuk äripinnal, 8. apr 2013,
Äripäev: Mida peab arvestama töötaja isikuandmete töötlemisel?, 25. märts 2013
Postimees: Vandeadvokaat: puutumatuse mõte ei ole üksikuid saadikuid privilegeerida, 14. märts 2013
Postimees: Volens toetab riigikogu liikme kuriteo aegumise peatamist, 14. märts 2013
Tarbija 24: Seadus kaitseb üürilepingus nõrgemat poolt, 13. märts 2013
Tarbija 24: Millal on “puuküürniku” välja tõstmiseks olemas tungiv vajadus?, 11. märts 2013
Postimees: Justiitsministeerium asub koostama üürilepingu sõlmimise head tava, 16. veebr 2013
Äripäev: Mida arvestada äripinna üürimisel?, 3. veeburar 2013
ERR: Advokaat: “Pealtnägija” tõstatas mitu kitsaskohta, 26. jaan 2013
Äripäev: Advokaat: BLRT aktsiad on arestitud, kuni jõutakse kokkuleppele, 8. jaan 2013
ETV: Vandeadvokaat: saadikute põhjalik uurimine ei takista parlamendi tööd, 30. okt 2012
Delfi Online: Väikeaktsionär vaidlustas BLRT enamusomaniku otsuse dividende mitte maksta, 8. okt 2012
Postimees: Omadega ei plõksita, mees!, 2. aug 2012
Äripäev: Kaubamaja otsib linnaga kompromissi, 27. juuli 2012
Äripäev: Töövõtul eelis tööandjal, 27. juuli 2012
Äripäev: Kuidas ettevõte suvel töös hoida?, 21. juuni 2012
Äripäev: Kuidas vabaneda usalduse kaotanud töötajast? Vallandamine või kokkulepe, 9. mai 2012
Äripäev: Lisateenistus või konkurentsi osutamine?, 30. mai 2011
Äripäev: Tulekahjude kustutamise asemel personalidokumentide audit, 25. apr 2011
Äripäev: Paljud ettevõtted tegutsevad isikuandmete töötlemisel nagu aastal 1995, 25. märts 2011
Äripäev: Kaugtöö nõuab põhjalikke kokkuleppeid, 28. veebr 2011
Postimees: Miks aktsepteerime riigi ebaefektiivsust?, 21. sept 2010
Lahtise WiFi-võrgu eest kohtusse, 21. sept 2010, Õigusblogid, eesti
Õhtuleht: Miks oli vaja uut perekonnaseadust?, 3. aug 2010
Postimees: Õiguskeskkond rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks, 11. veebruar 2010
Äripäev: Ühtsed reeglid muudaksid Eesti firmade elu Euroopas lihtsamaks, 30. juuni 2008
Äripäev: Uue seadusega säilib isikul kontroll oma andmete üle, 15. veebruar 2007,
Äripäev: Ajalehtede Liit ehmus kümme aastat kehtinud seaduse peale, 09. veebruar 2007,
Äripäev: Ehitusõiguse normid vajavad uuendusi, 23. august 2006
Äripäev: Me ei tea, palju maksab avalik teenus, 02. august 2006
Äripäev: Pankrot, või hoopis saneerimine? 12. juuli 2006
Äripäev: Riigilõivud kulupõhiseks, 05. juuli 2006
Äripäev: Üks käik notari juurde ja asjad aetud, 28. juuni 2006
Äripäev: Tööõigus nõuab ettevõtjalt liiga palju, 21. juuni 2006
Äripäev: Vähem piiranguid ettevõtlusele, 14. juuni 2006
Äripäev: Äriühingu toimingud kaugjuhtimisega, 07. juuni 2006
Äripäev: Õigusruum muutub ettevõtjasõbralikumaks, 31. mai 2006,
Äripäev: Kinnistamata maju ja kortereid ei saa märtsist enam müüa, 01. märts 2006
Äripäev: Justiitsministeerium kavandab ettevõtluse lihtsamaks teha, 23. veebruar 2006
Äripäev: Väikeomaniku õigused aktsiate ülevõtmisel on kaitstud, 30. november 2005
Äripäev: Riik osavuse eest peale ei maksa, 25. oktoober 2005
Äripäev: Ärikeskkond muutub usaldusväärsemaks, 13. oktoober 2005
Äripäev: Töölepingu lõppemist ei saa siduda eritingimustega, 11. aprill 2005
Äripäev: Värbaja peab tasuma tööotsija kulud, 21. märts 2005
Äripäev: Maksuamet nõuab ettevõtte võlad omanikult välja, 21. märts 2005
Äripäev: Riigilõiv hakkab sõltuma maksja võimalustest, 21. jaanuar 2005
Äripäev: Taavi Veskimägi suretas kasumi sundjaotamise idee, 03. november 2004
Äripäev: Dividendide väljamaksmise piirangud kaovad, 21. juuli 2004
Äripäev: Parts toetab kohustuslikku dividendi, 01. juuni 2004
Äripäev: Aktsiaseltse ootab kohustus dividende maksta, 19. mai 2004
Äripäev: Lihtsam oma huve kaitsta, 12. veebruar 2004,
Äripäev: Ettevõtja tõmmatakse äripartneri pankrotti, 03. veebruar 2004
Äripäev: Äriseadustik selgemaks!, 26. jaanuar 2004
Äripäev: Ministeerium selgitab, 20. jaanuar 2004,
Äripäev: Väikeosanikule ei tohi anda liigseid õigsusi, 20. jaanuar 2004
Äripäev: Juht tõmmatakse liistule, 24. oktoober 2003
Äripäev: Kinnistusraamat – oluline pidepunkt, 21. mai 2002